Announcement

Collapse
No announcement yet.

Come And Lets Read The 'Holy Qur'an' - With Translation

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

  Quran: ALLAH apne bandon per mehrbaan hai jisay (jitna) chahta hai rizq deta hai aur Wo taqatwar aur zabardast hai (19) Jo shakhs akhirat ki kheti (yani ajar o sawab) chahta hai to Hum uski kheti barha dete hain aur jo duniya ki kheti chahte hain to Hum usay iska kuch hissa de dete hain aur akhirat me isay koi hissa nahi milega (20)..


  Reference: Surat-ul-Shoora, verses # 19 & 20..

  Comment


   Quran: Us (qayamat wale) din ke aane se pehle apne Rab ka hukam maan lo jiske talne ki koi surat ALLAH ki taraf se nahi hai, us din tumhare liye koi jaaye panah naa hogi aur tum izhaar e narazgi naa ker sakogay (47)..


   Reference: Surat-ul-Shoora, verse # 47..

   Comment


    Quran: Aur jo shakhs Rehman ke zikar se aankhein band kerta hai uske saath Hum aik shetan laga dete hain jo iska saathi ban jata hai (36) Aur aise shetan inhein (seedhi) raah se rok dete hain jabkeh wo ye samajhte hain keh wo hidayat per hain (37) Yahan tak keh jab wo Hamare pas aayega to (apne shetan saathi se) kahega, kash! Mere aur tumhare dermiyaan mashriq o maghrib ki doori hoti pas tu baRa hi bura saathi hai (38) Aur (awaz aayegi) choonkeh tumne duniya me zulm kiya tha, is liye aaj tumhari ye baat tumhain koi faida nahi pohanchayegi tum sab azaab me shareek ho (39)..


    Reference: Surat-ul-Zukhraf, verses # 36, 37, 38 & 39..

    Comment


     Quran: (Ay Nabi) Kya aap behron ko suna sakte hain ya andhon ko aur aise logon ko jo khuli gumrahi me paray hon hidayat de sakte hain? (40) Khwah Hum aapko duniya se utha lein Hum unse intqaam leingay (41) Ya jiska Humne unse wada ker rakha hai aapko bhi dikha dein, Hum un per puri qudrat rakhte hain (42) Aap bas is deen ko mazbooti se thamay rakhein jo aapki taraf wahee ki gai hai, aap yaqeenan siraat e mustaqeem per hain (43)..


     Reference: Surat-ul-Zukhraf, verses # 40, 41, 42 & 43..

     Comment


      Quran: (Aur) mujrim log azaab e jahanun me hongay jahan wo hamesha raheingay (74) Unse azaab kam naa kiya jaega aur wo isme nijaat se mayoos paray raheingay (75) Aur Humne in per zulm nahi kiya balkeh ye khud hi zalim thay (76) Wo pukareingay "Ay Malik (darogha-e-jahanum) tumhara Rab hamara kaam tamam kerde (to acha hai) wo kahega tum hamesha yahin rahogay (77)..


      Reference: Surat-ul-Zukhraf, verses # 74, 75, 76 & 77..

      Comment


       Quran: Aasmano me bhi Wohi mabood hai aur zameen me bhi Wohi qabil e ibadat hai aur Wo hikmat wala aur sab kuch jan'nay wala hai (84) Baa-barkat hai Wo zaat jiski aasmaano aur zameen aur jo inke dermiyaan mojood hain sab per hakumat hai, qayamat ka ilm Usi ko hai aur tum sab Usi ki taraf lotaye jaogay (85)..


       Reference: Surat-ul-Zukhraf, verses # 84 & 85..

       Comment


        Quran: Qasam hai is kitaab (Quran) ki jo har baat ko bayaan kerne wali hai (2) Beshak Humne isay aik khair o barkat wali raat (yani shab e qadar) me nazil kiya hai kyunke Hamein bilashuba iske zariyey (insano ko) drana maqsood tha (3) Isi raat me har aik mazboot kaam ka faisla kiya jata hai (4)..


        Reference: Surat-ul-Dukhan, verses # 2, 3 & 4..

        Comment


         Quran: Bilashuba zaqoom ka darakht (43) Gunahgaron ka khana hoga (44) Jo pighlay taanbay ki tarha pait me josh marega (45) Aur jese kholta hua pani josh marta hai (46) (Phir hukam hoga keh) isay pakar lo phir isay ghaseet'tay ghaseet'tay jahanum ke dermiyaan tak le jao (47) Phir kholte pani ka azaab iske sar pe undail do (48) (Phir usay kaha jaega keh) Azaab ka maza chakho, tu bara muaziz aur sharif bana phirta tha (49)..


         Reference: Surat-ul-Dukhan, verses # 43 to 49..

         Comment


          Quran: Tabahi hai har jhutay gunahgaar ke liye (7) ALLAH ki aayaat sunta hai jo is per parhi jati hain phir wo takabur ki waja se (apne kufar per) arr jata hai jese usne inhein suna hi nahi is liye usay dardnaak azaab ki khushkhabri de dijiyey (8) Aur jab Hamari aayaat me se kuch samajh leta hai to isay mazaq bana leta hai, unko zillat ka azaab hoga (9) Phir iske baad unke liye jahanum hai aur jo unhon ne duniya me maal aur aulaad hasil kiya, unke kisi kaam nahi aayeingay aur na wo jhutay mabood kaam aayeingay, jinhein unhon ne ALLAH ke siwa apne dost aur madadgaar bana liye thay aur unhein shadeed azaab hoga (10)..


          Reference: Surat-ul-Jasia, verses # 7, 8, 9 & 10..

          Comment


           Quran: Ye Quran sar-chashma-e-hidayat hai aur jo apne Rab ki aayaat ke munkir hain unke liye shadeed dardnaak azaab hoga (11) ALLAH hi hai jisne samundar ko tumhare taabay ker diya takeh Uske hukam se isme kashtiyaan chalein aur takeh tum Uski (di hui) rozi talash karo aur Uske shukar guzar bano (12) Aur Usne tumhare liye Apni taraf se un tamam cheezon ko taabay ker diya hai jo kuch zameen-o-aasmaan me hai, beshak isme ghor-o-fikar kerne walon ke liye bohat si nishaniyaan hain (13)..


           Reference: Surat-ul-Jasia, verses # 11, 12 & 13..

           Comment


            Quran: Ye (Quran) logon ke liye dalael, baseerton ka khazana hai aur yaqeen walon ke liye hidayat aur rehmat hai (20) Kya jo log bad-aimaaliyaan ker rahe hain wo ye samajh bethay hain keh Hum inhein aur imaan lane walon aur naik amal kerne walon ko aik jesa ker deingay keh unka jeena aur marna yaksaan hoga? Kesa bura faisla ker rahe hain (21) Aur ALLAH ne zameen o aasmaan ko khaas maqsad ke tehat peda kiya hai aur is liye bhi keh har shakhs ko uski kamai ka badla diya jaye aur un per zulm nahi kiya jaega (22)..


            Reference: Surat-ul-Jasia, verses # 20, 21 & 22..

            Comment


             Quran: Aasmaan o zameen ki baadshahi ALLAH hi ki hai aur jis din qayamat qaem hogi us din batil parast khasaray me parr jaengay (27) Aur aap har groh ko ghutno ke bal para dekheingay, har groh ko uske aimaal namay ki taraf bulaya jaega, aaj tumhain un aimaal ka badla diya jaega jo tum kerte rahe (28) Ye Hamara (likhwaya hua) aimaal nama hai jo tumhare mutaliq theek beyaan dega jo kuch tum amal kiya kerte thay, bilashuba Hum tumhare kiyey ko (farishton ke zariyey) likhwate rahe thay (29)..


             Reference: Surat-ul-Jasia, verses # 27, 28 & 29..

             Comment

             Working...
             X